Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
23.09.2016

Obavještenje o načinu ostvarenja prava na obeštećenje u ratama i u obveznicama

Odredbama čl. 22 Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju propisano je da bivši vlasnik, koji nema pravo na povraćaj oduzetih imovinskih prava, može ostvariti pravo na obeštećenje novčanim sredstvima koja se plaćaju iz Fonda za obeštećenje u jednogodišnjim ratama čija se isplata vrši 15 jula svake godine, prema raspoloživosti sredstava u Fondu za obeštećenje, do njihove konačne isplate. Bivši vlasnik prema čl.22 Zakona može ostvariti pravo na obeštećenje i u obveznicama.
Fond za obeštećenje

Aktuelnosti

23.03.2020.

OBAVJEŠTENJE

U cilju preventive od širenja Korona - virusa, u skladu sa uvedenim mjerama, obavještavamo sve stranke Fonda za obeštećenje, da će se kontakti sa strankama svesti na minimum, stoga sve zahtjeve Fondu za obeštećenje možete podnositi e-putem na zvanični mail: fond-ob@t-com.me kao i na stamara@t-com.me

više...
23.09.2016.

Obavještenje o načinu ostvarenja prava na obeštećenje u ratama i u obveznicama

Odredbama čl. 22 Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju propisano je da bivši vlasnik, koji nema pravo na povraćaj oduzetih imovinskih prava, može ostvariti pravo na obeštećenje novčanim sredstvima koja se plaćaju iz Fonda za obeštećenje u jednogodišnjim ratama čija se isplata vrši 15 jula svake godine, prema raspoloživosti sredstava u Fondu za obeštećenje, do njihove konačne isplate. Bivši vlasnik prema čl.22 Zakona može ostvariti pravo na obeštećenje i u obveznicama.

više...
23.09.2016.

Donijeta Uredba o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima za 2016. godinu

Vlada Crne Gore, na sjednici od 9. juna 2016. godine, donijela je Uredbu o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima za 2016. godinu.

više...
23.09.2016.

Usvojen Izvještaj o radu Fonda za obeštećenje s Izvještajem o prikupljenim sredstvima, raspoloživim akcijama i izdatim obveznicama

Vlada Crne Gore na sjednici od 21.aprila 2016. godine razmotrila je i usvojila Izvještaj o radu Fonda za obeštećenje s Izvještajem o prikupljenim sredstvima, raspoloživim akcijama i izdatim obveznicama u 2015 godini.

više...
23.09.2016.

Imenovani članovi Upravnog odbora Fonda za obeštećenje

Shodno Odluci o obrazovanju Fonda za obeštećenje, Vlada Crne Gore na sjednici od 17.marta 2016. godine donijela je rješenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Fonda za obeštećenje.

više...