Manja slova Veća slova RSS 

DJELOKRUG RADA FONDA ZA OBEŠTEĆENJE

ORGANIZACIONA JEDINICA:

STRUČNA SLUŽBA

Stručna služba Fonda obavlja poslove u skladu sa zakonom,  Odlukom o obrazovanju Fonda za obeštećenje i Statutom Fonda, priprema program i plan rada Fonda, priprema finansijski plan Fonda, zastupa Fond u sporovima pred upravnim i pravosudnim organima, komisijama za povraćaj i obeštećenje i priprema pravne lijekove protiv rješenja Komisija, vodi računa o finansijskom poslovanju Fonda i vodi poslove računovodstva, priprema finansijski izvještaj i završni račun Fonda, prati izdavanje i realizaciju izdatih obveznica, vodi knjigovodstvenu dokumentaciju, vodi poslovne i pomoćne knjige (analitičko knjigovodstvo), usaglašava knjigovodstveno stanje sa stvarnim stanjem imovine, priprema obračunske liste za obračun plata zaposlenih i drugih ličnih primanja, dostavlja podatke Fondu PIO i drugim državnim organima, vodi blagajničko poslovanje i obavlja administrativno-tehničke poslove.

Za vršenje poslova iz djelatnosti Fonda, pored direktora, sistematizovano je 9 radnih mjesta.

SPISAK ZAPOSLENIH U FONDU ZA OBEŠTEĆENJE

1.ĐORĐINA LAKIĆ– DIREKTORICA (VSS)

STRUČNA SLUŽBA:

2. VJERA ĐURIŠIĆ – NAČELNICA (VSS)

3. JOVAN VLAHOVIĆ - SamostalnI savjetnik I (VSS)

4. TAMARA SAVELJIĆ - Samostalna savjetnica I (VSS)

5. RADOJKA ĐALETIĆ - Samostalna referentkinja (SSS)

6. SANELA MERDŽANIĆ – Referentkinja –arhivarka (SSS)

7.TANJA KALEZIĆ- Referentkinja (SSS)