Manja slova Veća slova RSS
>

Obavještenje o načinu ostvarenja prava na obeštećenje u ratama i u obveznicama

Datum objave: 23.09.2016 12:13 | Autor: Fond za obeštećenje

Ispis Štampaj stranicu


Odredbama čl. 22 Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju  propisano je da  bivši vlasnik, koji nema pravo na povraćaj oduzetih imovinskih prava,  može ostvariti pravo na obeštećenje novčanim sredstvima koja se plaćaju iz Fonda za obeštećenje u jednogodišnjim ratama čija se isplata vrši 15 jula svake godine, prema raspoloživosti sredstava u Fondu za obeštećenje, do njihove konačne isplate.

Bivši vlasnik prema čl.22 Zakona može ostvariti pravo na obeštećenje i u obveznicama.

Shodno Zakonu o povraćaju oduzetih imovinskih prava i  obeštećenju  i Odluci o II emisiji obveznica Republike Crne Gore po osnovu obeštećenja bivših vlasnika (Sl.list RCG br. 52/07 ) Fond za obeštećenje izdaje obveznice na zahtjev bivšeg vlasnika.

Obveznice glase na ime. Nominalna vrijednost jedne obveznice je 1 EURO. Zakonom je određeno da se na ove obveznice ne obračunava kamata.

Obveznice se mogu prodati ili upotrijebiti za kupovinu akcija, udjela i druge imovine Crne Gore i državnih fondova za koje Vlada odredi da se mogu kupovati obveznicama Fonda, kao i za isplatu poreskih obaveza ( prihod Republike) bivših vlasnika, odnosno nasljednika ( isključeni su svi drugi sticaoci obveznica od ovog prava).

Akcije preduzeća u kojima je vlasnik Crna Gora ili državni fondovi mogu se kupovati obveznicama ukoliko u uslovima oglasa za prodaju- tendera nije drugačije određeno.

Trgovina obveznicama na tržištu obavlja se u skladu sa propisima kojima se uređuje trgovina hartijama od vrijednosti, odnosno na berzi, preko ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti.

Nakon proteka roka od 36 mjeseci od dana sticanja obveznica, vlasnik obveznica ima pravo da vrati obveznice Fondu za obeštećenje i da zahtijeva da mu se ponovo prizna pravo na obeštećenje u novčanim sredstvima u iznosu vraćenih obveznica.

Rok važenja obveznica je 18.08.2017 godine, kada se nerealizovane obveznice povlače i poništavaju. Po isteku ovoga roka vlasnik obveznica ima pravo da podnese zahtjev Fondu da mu se iznos na koji glase obveznice naknadi u novcu na način predviđen čl 22 Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju.