Мања слова Већа слова РСС
>

Обавјештење о начину остварења права на обештећење у ратама и у обвезницама

Датум објаве: 23.09.2016 12:13 | Аутор: Фонд за обештећење

Испис Штампај страницу


Одредбама чл. 22 Закона о повраћају одузетих имовинских права и обештећењу  прописано је да  бивши власник, који нема право на повраћај одузетих имовинских права,  може остварити право на обештећење новчаним средствима која се плаћају из Фонда за обештећење у једногодишњим ратама чија се исплата врши 15 јула сваке године, према расположивости средстава у Фонду за обештећење, до њихове коначне исплате.

Бивши власник према чл.22 Закона може остварити право на обештећење и у обвезницама.

Сходно Закону о повраћају одузетих имовинских права и  обештећењу  и Одлуци о ИИ емисији обвезница Републике Црне Горе по основу обештећења бивших власника (Сл.лист РЦГ бр. 52/07 ) Фонд за обештећење издаје обвезнице на захтјев бившег власника.

Обвезнице гласе на име. Номинална вриједност једне обвезнице је 1 ЕУРО. Законом је одређено да се на ове обвезнице не обрачунава камата.

Обвезнице се могу продати или употријебити за куповину акција, удјела и друге имовине Црне Горе и државних фондова за које Влада одреди да се могу куповати обвезницама Фонда, као и за исплату пореских обавеза ( приход Републике) бивших власника, односно насљедника ( искључени су сви други стицаоци обвезница од овог права).

Акције предузећа у којима је власник Црна Гора или државни фондови могу се куповати обвезницама уколико у условима огласа за продају- тендера није другачије одређено.

Трговина обвезницама на тржишту обавља се у складу са прописима којима се уређује трговина хартијама од вриједности, односно на берзи, преко овлашћеног учесника на тржишту хартија од вриједности.

Након протека рока од 36 мјесеци од дана стицања обвезница, власник обвезница има право да врати обвезнице Фонду за обештећење и да захтијева да му се поново призна право на обештећење у новчаним средствима у износу враћених обвезница.

Рок важења обвезница је 18.08.2017 године, када се нереализоване обвезнице повлаче и поништавају. По истеку овога рока власник обвезница има право да поднесе захтјев Фонду да му се износ на који гласе обвезнице накнади у новцу на начин предвиђен чл 22 Закона о повраћају одузетих имовинских права и обештећењу.